Motivatie

De voordelen van muzikale ontwikkeling

Muziekonderwijs heeft een positief effect op de zelfverzekerdheid van kinderen, hun sociale ontwikkeling, het geheugen en leren in het algemeen.
Er zijn heel veel wetenschappelijke studies die laten zien dat muziekonderwijs een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het kinderbrein.
Daarnaast is het een enorm voordeel als kinderen muzikale scholing krijgen. Als ze later iets willen gaan doen met muziek is de basis al gelegd!
Heel veel mensen beginnen pas op latere leeftijd met muziekles. Het is duidelijk te merken of deze mensen in hun kindertijd muzikale scholing hebben gehad.
De muzieklessen die ze als kind hebben meegekregen kunnen dus op latere leeftijd meetellen. Hoe meer muzikale bagage, hoe makkelijker iemand het leren van een muziekinstrument of zingen oppakt. Men kan dan ook veel sneller echt genieten van het musiceren of zingen!
Op de website van Jeugd Cultuurfonds Nederland staat de volgende tekst:

 

Het onderzoek naar de effecten van muzikale training is nog in volle gang en zal de komende jaren nog meer licht werpen op de invloed van muziek op hersenontwikkeling. De belangrijkste conclusies kunnen reeds worden getrokken. Zelf muziek maken heeft aanzienlijk meer impact dan passief luisteren naar muziek. Door de invloed op de ontwikkeling van het auditieve systeem raakt muzikale training bij kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele intelligentie. Muzikale training ondersteunt de behandeling van dyslexie. Deze trainingseffecten zijn laagdrempelig: ze treden al op bij extensieve muzikale activiteit. Intensievere muzikale training heeft nog bredere effecten, onder andere door verbeterde concentratie en een verhoogde integratie van hersendelen.

Muziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Kinderen in aanraking brengen met muziek is daarom waardevol. Maar muziek is meer dan dat. Zingen en muziek maken is een instrument voor de ontwikkeling van jonge hersenen.

De reden waarom ik met deze cursus ben begonnen

 

Normaal gesproken moet iemand 4 jaar (of 5 als je de vooropleiding meetelt) studeren om zichzelf muziekdocent te mogen noemen.

Dit zijn goede en zeer uitgebreide studies maar ik heb een manier gevonden om in een veel kortere tijd mensen de tools bij te brengen om zelfstandig te kunnen werken als Kids Vocal Coach.

Er is veel vraag naar betaalbare zanglessen voor kinderen. Zowel verbonden aan scholen of daarbuiten. Omdat ik zelf regelmatig overvraagd werd op dit gebied, liet ik wel eens ervaren leerlingen van mij (onder mijn begeleiding) inspringen. Omdat deze leerlingen niet het materiaal ter beschikking hadden (geschikte liedjes, begeleidingen etc.) en geen piano of gitaar speelden, zorgde ik ervoor dat ze alles bij de hand hadden.

Mijn leerlingen organiseerden soms ook presentaties waarbij de kinderen op gingen treden. Het viel mij keer op keer op dat mijn tools werden overgenomen. De kinderen zongen zuiver, met een goede timing en met een goede houding.

Zo ontstond het idee om lesplannen te ontwerpen om zangworkshops te geven aan kinderen waarbij de student de tools krijgt aangereikt om deze lesplannen te hanteren.

 

 

Enkele interessante artikelen over de vele voordelen van muzikale scholing
Ik vond dit wel een interessant artikel wat gaat over de vele voordelen van muziekonderwijs. Weliswaar in het Engels maar echt de moeite waard.

https://nebhe.org/journal/tuning-in-six-benefits-of-music-education-for-kids/ 

En nog meer artikelen in het Nederlands:

https://c-and-a.com/nl/nl/shop/zingen-als-hobby-voor-kinderen

https://www.mieras.nl/schrijven/wat-muziek-doet-met-kinderhersenen/